ස්වයං විදුම් ඉස්කුරුප්පු

  • Self Drilling Screws

    ස්වයං විදුම් ඉස්කුරුප්පු

    සවි කර ඇති කාබන් වානේ හෝ මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදන ලද ස්වයං විදුම් ඉස්කුරුප්පු සවි කිරීම සඳහා යොදා ගනී. නූල් වල තාරතාව අනුව වර්ගීකරණය කර ඇති ස්වයං විදුම් ඉස්කුරුප්පු නූල් වර්ග දෙකක් තිබේ: සිහින් නූල් සහ රළු නූල්.